Ohh, je gebruikt Internet Explorer...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Over de Mantelzorgtest

Mantelzorg in Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen vindt goede ondersteuning vanuit de gemeente belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste spelen mantelzorgers een cruciale rol in het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare individuen in de samenleving, zoals ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze zorgtaken kunnen fysiek en emotioneel veeleisend zijn, waardoor mantelzorgers vaak behoefte hebben aan ondersteuning en hulp.

Ten tweede kan goede ondersteuning vanuit de gemeente helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door mantelzorgers te voorzien van de juiste middelen, informatie en training, kunnen zij beter in staat zijn om de zorgbehoeften van hun dierbaren te vervullen. Dit is belangrijk omdat mantelzorg vaak een langdurige inzet vereist. Door mantelzorgers te ondersteunen en te erkennen als waardevolle zorgverleners, kunnen zij gemotiveerd blijven en de zorg blijven bieden die nodig is.

Kortom, goede ondersteuning vanuit de gemeente voor mantelzorgers is essentieel omdat het de kwaliteit van zorg verbetert, overbelasting voorkomt, stress vermindert en mantelzorgers in staat stelt om hun waardevolle rol op de lange termijn te blijven uitvoeren.

De gemeente laat deze ondersteuning uitvoeren door Minters Mantelzorg.

Zorgt u voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder of goede vriend? Meldt u zich dan aan bij Minters Mantelzorg. Klik hier.

De Mantelzorgtest in Vlaardingen

Ruim 1 op de 5 inwoners in de gemeente Vlaardingen is mantelzorger, de aankomende jaren zal dit percentage flink stijgen. Van deze groep is 10% zwaarbelast.

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Naast Minters Mantelzorg zijn er nog meer zorg- en welzijnsorganisaties ook actief in de begeleidingen en de ondersteuning voor mantelzorgers. Wij vinden dat het uitgebreide aanbod goed vindbaar moet zijn.

Als gemeente Vlaardingen bevelen wij u de Mantelzorgtest aan. Door de test krijgt u inzicht waarin u ondersteund zou willen worden en waar u deze ondersteuning kunt vinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij administratieve taken of huishoudelijke taken. Met deze ondersteuning willen we voorkomen dat u overbelast raakt als mantelzorger of dat de ervaren belasting wordt verlicht.

De Mantelzorgtest

De Mantelzorgtest geeft inzicht in hoeveel tijd en energie mantelzorg kost en of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen.

De Mantelzorgtest wordt aangeboden door Stichting Mantelzorgtest. De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ, met medewerking van het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars hebben een eigen variant, aangevuld met hulpaanbod specifiek voor hun verzekerden.

Naast de landelijke Mantelzorgtest zijn er ook gemeentelijke varianten. Deze zijn gemaakt in samenwerking met gemeenten en lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Vanuit de landelijke versie of de variant van de zorgverzekeraar kan gekozen worden waar iemand woont, zodat het algemene aanbod wordt aangevuld met lokale dienstverlening.

Wilt u als gemeente meedoen en ook voor de mantelzorgers in uw gemeente het lokale aanbod van hulp en ondersteuning in de Mantelzorgtest beschikbaar maken? Stuur een mail naar info@mantelzorgtest.nl en we nemen contact met u op.